Zaproszenie na 3. Międzynarodową Konferencję: „Technologie Wspomaganego Rozrodu”

Mamy zaszczyt zaprosić na trzecią już edycję organizowanej przez Instytut Medycyny Weterynaryjnej Międzynarodowej Konferencji „Technologie Wspomaganego Rozrodu”, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2022r. w Toruniu. Spotkanie współorganizowane jest przez naszą fundację.

Swój przyjazd potwierdzili prelegenci z zagranicy m. in. Niemiec, Hiszpanii, Ukrainy, Nigerii, a także przedstawiciele nauki z polskich ośrodków akademickich. Planowany jest także szeroki udział doktorantów i studentów – członków kół naukowych, którzy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia.

Dobrze przyjęty w ubiegłym roku Panel Dyskusyjny zostanie powtórzony również w tegorocznej edycji. W trakcie Panelu uczestnicy Konferencji będą mogli szerzej porozmawiać o prezentowanych w trakcie Konferencji tematach i wymienić się doświadczeniami. Część referatów opublikowana zostanie w formie Wydania Specjalnego na łamach stworzonego z inicjatywy pracowników Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK czasopiśmie „Transational Research in Veterinary Science”. 


Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie organizowane w województwie kujawsko-pomorskim. Jej poprzednie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem lekarzy weterynarii i osób związanych z tematyką weterynaryjną. Według zgłoszeń w Konferencji weźmie udział około 100 osób reprezentujących nauki weterynaryjne, rolnicze, biologiczne oraz przedstawiciele praktyk weterynaryjnych i organizacji hodowlanych.

 Więcej informacji na stronie: www.artvetconf.umk.pl

Skip to content