Pierwsza konferencja organizowana przez Fundację

W dniach 4-5.10.2022 r. TFNiEW organizowała wspólnie z Katedrą Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt, kierowaną przez prof. dr hab. Romana Kołacza, XIX Konferencję Naukową „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”. Spotkanie odbyło się w hotelu Bulwar w Toruniu.

W obradach uczestniczyło ponad 100 reprezentantów administracji weterynaryjnej oraz przedsiębiorstw i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym dobrostanem zwierząt. W trakcie konferencji zaprezentowano szereg ciekawych wykładów. Poniżej przedstawiamy tematykę:

Paweł Niemczuk (Głowny Lekarz Weterynarii) – „Wyniki kontroli weterynaryjnej dobrostanu w fermach zwierząt futerkowych w Polsce w latach 2016-2021.”| „Animal welfare inspection in fur farms in Poland in 2016-2021 – results”

Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski) – „Czy zwierzęta umierają, czy zdychają?”

Radosław Ratajszczak (Endangered Primate Rescue Centre – EPRC, Wietnam ) –“Ochrona ginących gatunków, a działania na rzecz ochrony zwierząt w tym szczególnie ich dobrostanu – podobieństwa i różnice”.| “Protection of endangered species and animal protection activities with focus on animal welfare – similarities and differences”

Jerzy Sawka (Wrocławski Tor Wyścigów Konnych) – „Dobrostan koni wyścigowych”.| „Welfare of racehorses”

Prof. Jarosław Całka (UWM Olsztyn) – „Wpływ diety wegańskiej , wegetariańskiej i omnitariańskiej na rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka”.| „Vegan, vegetarian and omnitarian diets and their impact on the development and functioning of the human body”


Ks. Prof. Andrzej Szostek (UMCS) – „Człowiek wobec zwierząt: chrześcijańskie inspiracje”.| „Man toward animals: christian inspirations”


Eimear Theresa Mc Loughlin (Department of Animal Welfare, Aarhus University) –“Pig Welfare Inspections in Europe: animal welfare as animal protection “.| „Inspekcja dobrostanu świń w Europie: dobrostan zwierząt jako ochrona zwierząt”

Prof. Zygmunt Pejsak (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Kraków) – „Zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu, sposobem na istotne ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji świń”.| „Ensuring a high level of animal welfare as a way to significantly reduce the use of antibiotics in pig production”


Pol Llonch Obiols (Farm Animal Welfare Education Centre, UAB Barcelona ) – „The era of precision livestock farming: a new paradigm to monitor animal welfare”| “Era precyzyjnej hodowli zwierząt: nowy paradygmat monitorowania dobrostanu zwierząt”

Romuald Zabielski , Joanna Zarzyńska. (SGGW Warszawa) – „Mięso in vitro – z deszczu pod rynnę?”| “In vitro meat – from the frying pan into the fire?”
Prof. Tadeusz Kaleta (SGGW Warszawa) – „Dobrostan zwierząt dziko żyjących – projekt XXI wieku”.| „Wild animal welfare – 21st century project”

dr hab. Przemysław Cwynar (UPWr Wrocław) – „Aktualne prace Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczące dobrostanu zwierząt”.| „Current work of European Food Safety Authority on animal welfare”

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA TUTAJ>>>

Skip to content